Aanleg bouwkuip, fundering en bodemenergiesysteem

Het oude Stadsloket in het Stadscentrum Osdorpplein wordt op dit moment gesloopt. Als de sloop klaar is, start de aanleg van de bouwkuip gevolgd door de fundering en het bodemenergiesysteem. Na de sloop gaan we de onderstaande werkzaamheden uitvoeren, hierna kunnen we beginnen met de daadwerkelijke nieuwbouw van MIX Amsterdam.

  • Aanleg van de bouwkuip. Dit is een tijdelijke waterdichte constructie, die ontgraven wordt en waarbinnen de nieuwbouw gerealiseerd wordt. Om de bouwkuip aan te leggen, plaatsen we damwanden die de grond in worden gedrukt. Ook brengen we groutankers in de grond aan, die de damwanden op hun plek houden;

  • Aanbrengen van de fundering voor de nieuwbouw van MIX Amsterdam. Dit wordt gedaan door middel van ca. 1.100 palen die in de grond geboord worden;

  • Aanleg van het bodemenergiesysteem (WKO) van de nieuwe gebouwen. Hiervoor worden 2 bronnen geboord die ca. 150 meter diep zijn;

  • Ontgraven van de bouwkuip. Over een periode van ongeveer 8 maanden graven we hiervoor ca. 54.000 m3 grond af. Een deel van deze grond wordt op de bouwplaats hergebruikt.

Wat merkt u van de hinderwerkzaamheden

Voor het aanbrengen van de damwanden en de funderingspalen zetten we geluidsarme en trillingsvrije technieken in. Zo drukken we de damwanden in plaats van deze de grond in te trillen. De palen worden geboord in plaats van ze te heien. Deze technieken beperken de geluids- en trilling overlast zoveel als technisch mogelijk is, maar halen deze niet geheel weg. Doordat de machines in werking zijn, motoren draaien en werkverkeer aan- en afrijdt, kunnen de werkzaamheden alsnog voor geluids- en trilling overlast zorgen.

Daarnaast zorgen de werkzaamheden voor verkeershinder. Omdat aan de kant van het Osdorpplein en de Nicolaas Anslijnstraat de ruimte op de bouwplaats zelf beperkt is, hijsen we de damwandplanken en de funderingspalen daar dichtbij de rand van het werkterrein omhoog. In verband met de veiligheid en mogelijk valgevaar kan het nodig zijn dat verkeersregelaars tijdens de hijsmomenten al het verkeer stilzetten. Op de dagen dat we dichtbij de rand van het werkterrein werken zijn er per dag ca. 5-6 hijsmomenten van ieder 5-10 minuten. Vanwege de veiligheid mag er, ook nu al, rondom het werkterrein niet geparkeerd worden.

Werktijden

Er mag gewerkt worden van maandag t/m zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. De werkzaamheden voor de bouwkuip en de fundering vinden doorgaans plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 16.00 uur.

Hinderplanning

Op de bijgevoegde hinderplanning kunt u zien wanneer de bovengenoemde werkzaamheden plaatsvinden. De hinderplanning is onder voorbehoud. Mochten er grote wijzigingen zijn, dan informeren we u hierover. Voor de meest actuele informatie kunt u ook terecht in de BouwApp van Stadscentrum Osdorpplein onder deelproject MIX Amsterdam.

Meer informatie & start inloopspreekuur vanaf 14 augustus

Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar mailadres info@blvc.nl of kunt u bellen naar telefoonnummer 06 – 1071 5715. U kunt ook langskomen op ons inloopspreekuur vanaf maandag 14 augustus elke maandag middag tussen 16.30u en 17.30u in de bouwkeet van Heddes Bouw & Ontwikkeling. De keet staat bij het bouwterrein, op de hoek van de Nicolaas Anslijnstraat en Geduld.

Meer informatie via de BouwApp, of op onze website www.mix-amsterdam.nl, of aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Meer informatie

Kijk in de Stadscentrum Osdorpplein naar de hinderplanning voor de komende periode op. Deze hinder kan komen doordat de werkzaamheden buiten het bouwterrein plaatsvinden of extra geluids- of trillingshinder met zich meebrengen.  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via het mailadres info@blvc.nl of bel naar 06 – 1071 5715. U kunt altijd voor alle actuele informatie over het project terecht via de BouwApp. U kunt de BouwApp gratis downloaden via de QR code of hier in de app store.