Start sloop oude Stadsloket Stadscentrum Osdorpplein

De sloop van het oude Stadsloket in het Stadscentrum Osdorpplein is gestart. Op dit moment werken we nog aan de binnenkant en slopen we het interieur. Als de sloop klaar is, kan de nieuwbouw van MIX Amsterdam starten. In dit nieuwsbericht informeren we u over de werkzaamheden die in de komende periode gaan plaatsvinden.  Na het slopen wordt er gestart met het aanleggen van de bouwkuip. Over deze werkzaamheden informeren we u op een later moment en in de Stadscentrum Osdorpplein BouwApp met daarin deelproject MIX Amsterdam.

Wat gaan we doen?

Nadat het interieur uit het gebouw is verwijderd, starten we naar verwachting eind juni met de sloop van het gebouw zelf. Met behulp van een hydraulische knijper wordt het gebouw dan als het ware in stukken geknepen. Hierna worden alle materialen gesorteerd. Het betonpuin dat vrijkomt, ca. 7.000 ton, wordt op een grote hoop gelegd, waarna een machine dit verkruimelt tot korrels. We verwachten dat dit verkruimelen in de eerste helft van september plaatsvindt. De korrels kunnen hergebruikt worden. Een klein deel daarvan wordt op de bouwplaats gebruikt voor het maken van een vlakke ondergrond. Het overgrote deel van de korrels wordt op andere locaties gebruikt.

Wat merkt u van de hinderwerkzaamheden

Het uit elkaar knijpen van het gebouw en het verkruimelen van het betonpuin leidt tot flinke geluids- en trilling overlast. Ook kan er stof vrijkomen. Door het nemen van de volgende maatregelen beperken we deze hinder:

·        er worden geluids- en trillingsarme technieken toegepast (knippen in plaats van hakken);

·        er worden moderne machines ingezet, die minder geluid veroorzaken;

·        de slooprichting wordt zodanig gekozen, dat het te slopen pand als geluidsbarrière dient;

·        we laten geen grote delen vallen, duwen geen gebouwdelen om, en laden containers rustig op en af;

·        het puin wordt vochtig gehouden, ook tijdens het laden van de vrachtauto’s. Ook het te slopen gebouw wordt besproeid. We gebruiken hierbij zo min mogelijk water.

Werktijden

Er mag gewerkt worden van maandag t/m zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. De sloopwerkzaamheden vinden doorgaans plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 16.00 uur. Ook tijdens de bouwvakantie gaan de sloopwerkzaamheden door.

Meer informatie

Kijk in de Stadscentrum Osdorpplein naar de hinderplanning voor de komende periode op. Deze hinder kan komen doordat de werkzaamheden buiten het bouwterrein plaatsvinden of extra geluids- of trillingshinder met zich meebrengen.  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via het mailadres info@blvc.nl of bel naar 06 – 1071 5715. U kunt altijd voor alle actuele informatie over het project terecht via de BouwApp. U kunt de BouwApp gratis downloaden via de QR code of hier in de app store.