Verwijderen damwanden

De werkzaamheden voor MIX Amsterdam liggen goed op schema. In de Don Boscostraat zijn we begonnen met het maken van de aansluiting tussen Parking Nieuw West onder Don Bosco en de ondergrondse parkeergarage van MIX. Daarnaast zijn we bezig met de bouw van de kelder en op sommige plekken ligt de begane grondvloer al. Nu de kelder ver genoeg gevorderd is, kunnen de damwanden van de bouwkuip worden verwijderd.

Verwijderen damwanden
Om de kelder van MIX Amsterdam te kunnen bouwen is er vorig jaar een bouwkuip gemaakt. Een bouwkuip is een tijdelijke waterdichte constructie, die ontgraven is en waarbinnen nu de nieuwbouw gerealiseerd wordt. De bouwkuip is gemaakt door damwanden in de grond aan te brengen. Deze damwanden bestaan uit grote stalen platen, ook wel ‘planken’ genoemd, die verticaal in de grond geplaatst worden. Nu het beton voor de kelder gestort is, kunnen de damwanden weer worden verwijderd. Het verwijderen van deze damwanden start op 17 juni en duurt ongeveer 4 weken.

Overlast
Het verwijderen van de damwanden brengt, net als bij het aanbrengen, flinke geluids- en trillingsoverlast met zich mee. Omdat er zich in de ondergrond bij de bouwplaats van MIX Amsterdam veel kabels- en leidingen bevinden, met name bij de hoek Osdorpplein – Nicolaas Anslijnstraat, verwijderen we de damwanden zoveel mogelijk met behulp van een hoogfrequent trilblok. Deze methode geeft een kleinere kans op verzakkingen in de grond en daarmee op schade aan de kabels en leidingen. Nadeel van deze methode is dat deze meer geluidsoverlast geeft. Daarom passen we ter hoogte van de woonblokken van Don Bosco, The Hub en Woonzorg, waar de damwanden zich relatief dicht bij de gevel bevinden, een andere, stillere methode toe, te weten een silent piler.

Het verwijderen van de damwanden zorgt ook voor verkeershinder. Op het moment dat de damwandplanken omhoog worden getrokken, wordt het verkeer vanwege de veiligheid op de naastgelegen straten kort stilgezet. Het gaat om ongeveer 8 verkeerstops per dag van elk 2 minuten.

Werktijden
Er mag gewerkt worden van maandag t/m zaterdag van 07.00 uur tot 19.00 uur. De werkzaamheden aan de damwanden vinden doorgaans plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 16.00 uur. Incidenteel kan het nodig zijn om langere dagen (tot 19.00u) te maken om op planning te blijven. We verwachten niet dat het nodig is om ’s avonds (na 19.00u) of in het weekend aan de damwanden te werken.

Inloopspreekuur maandag 10 juni a.s.
Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Komt u dan langs tijdens een inloopspreekuur op maandag 10 juni a.s. van 16.30u tot 17.30u in de bouwkeet van Heddes Bouw & Ontwikkeling. De keet staat bij het bouwterrein, op de hoek van de Nicolaas Anslijnstraat en Geduld. Er wordt geen algemene presentatie gegeven, maar we kunnen u dan persoonlijk te woord staan en vragen beantwoorden. U kunt ook tussentijds al vragen bij ons kwijt door contact met mij op te nemen via 06 – 1071 5715 of info@blvc.nl.

Meer informatie
Via de BouwApp van Stadscentrum Osdorpplein onder deelproject MIX Amsterdam kunt u meer lezen over de werkzaamheden aan MIX Amsterdam of scan de QR-code die te vinden is de brief.