Duurzame bouw door pilot grout recycling-installatie

Afgelopen week heeft het project MIX Amsterdam een mooie mijlpaal bereikt: alle 1.100 funderingspalen zitten in de grond! De laatste heistelling is vertrokken en de komende tijd gaan we volop verder met het afgraven van grond. Bij het boren van de funderingspalen is grout gebruikt.Dit is een mengsel van o.a. cement, zand en water. Bij het trillingvrij aanbrengen van funderingspalen voor de fundering van een gebouw komt grout vermengd met zand vrij. Het grout werd in het verleden afgevoerd naar de afvalverwerker. Dit is kostbaar en levert veel onnodige milieubelasting op, want een kleine 1.100 palen betekent al snel 6.000 ton afval.

Minder materialen, transportbewegingen en milieuschade
Om dit te voorkomen voeren wij een pilot uit bij MIX Amsterdam met een speciaal ontwikkelde grout recycling-installatie. Met deze speciaal opgebouwde spoelunit wordt het grout van het zand gescheiden, waardoor het zand en grout op de bouwplaats kan worden hergebruikt en er minder hoeft te worden afgevoerd. De uitkomsten zijn tot nu toe erg positief: we zien een grote besparing aan materiaal, minder transportbewegingen en meer milieuwinst.